Username :
  
 
Password :
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Untitled Document
 
Untitled Document

  กระทู้ที่ตอบ   1  กระทู้      
     หัวข้อ : รับแจ้งกรณีเข้าดูผลการเรียนไม่ได้ กรุณาลงปัญหาไว้พร้อมั้งบอกชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี ไว้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ได้ครับ
: รายอะเอียด :  รับแจ้งกรณีเข้าดูผลการเรียนไม่ได้ กรุณาลงปัญหาไว้พร้อมั้งบอกชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี ไว้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ได้ครับ
  ชื่อ : ผู้ดูแลระบบวิทยาลัย ตั้งกระทู้เมื่อวันที่  09-10-2560    Email : aj.tanatornb@gmail.com
      คนที่ 1
: ตอบ :  น.ส.สายสุรี คำพิษงู สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1/6
  ชื่อ : น.ส.สายสุรี คำพิษงู ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 29-10-2560   Email :nut.kenta@gmail.com
   
ชื่อ-สกุล :
รายละเอียด :
email :
 
ใส่โค้ด :
 
B7K
  ** ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับ
 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2014. ถูกต้อง php และ CSS.
154 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร 35000