Username :
  
 
Password :
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Untitled Document
 
Untitled Document

  กระทู้ที่ตอบ   1  กระทู้      
     หัวข้อ : รับแจ้งปัญหากรณีเข้าดูเกรด 2/60 ไม่ได้เท่านั้น
: รายอะเอียด :   รับแจ้งปัญหากรณีเข้าดูเกรด 2/60 ไม่ได้เท่านั้นครับ  ปัญหาเรื่องอื่นๆไม่รับครับ
ให้แจ้ง ชื่อ - สกุล สาขาวิชาที่เรียน วันเดือนปี ที่เกิด ด้วยน่ะครับ
ตัวอย่างเช่น    นายกบ  ลูกอ๊อด  สาขาวิชาไฟฟ้า  22 มีนาคม 2533
หลังจากนั้น 1 วันให้ดำเนินการ login เข้าโดยใช้ รหัสนักเรียน และพาสเวิดล์ วันเดือนปีเกิด เช่น
ตัวอย่าง login  9700
            pass   22032533
  ชื่อ : ผู้ดูแลระบบวิทยาลัย ตั้งกระทู้เมื่อวันที่  12-04-2561    Email : ytech@gmail.com
      คนที่ 1
: ตอบ :  ปวช3 สาขาไฟฟ้ากำลัง เกิด18/07/40
  ชื่อ : นายธวัชชัย พันธ์สำโรง ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 17-03-2562   Email :Thawu18@email.com
   
ชื่อ-สกุล :
รายละเอียด :
email :
 
ใส่โค้ด :
 
D12C
  ** ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับ
 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2014. ถูกต้อง php และ CSS.
154 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร 35000