Username :
  
 
Password :
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Untitled Document
  ข้อมูลและ - ประวัติวิทยาลัย

 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เดิมชื่อ โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000 โทรศัพท์ 045-724-490 โทรสาร 045-724-199 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน ผู้รับใบอนุญาตได้แก่ ดร.พวงเพชร ชุปวา และผู้จัดการ ได้แก่ ดร.พรสิงห์  ชุปวา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น  วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อย่อภาษาไทย            ว.ท.ย.อ.

ชื่อภาษาอังกฤษ           “YASOTHON INTERNATIONNAL TECHNOLOGICAL COLLEGE”

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        “Y.I.T.C”

Web-Site : www.ypt.ac.th

สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำวิทยาลัย

                                                       

 

ตราประจำสถานศึกษา   เพชร    หนังสือ   รัศมี อยู่ภายในตรา เครื่องหมายย่อ Y-TECH อยู่ด้านล่าง

ความหมาย

เพชร             หมายถึง  ความอดทน  ความเข้มแข็ง

หนังสือ           หมายถึง  ความรู้  ความเฉลียวฉลาด

รัศมี              หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า

Y-TECH         หมายถึง  เครื่องหมายย่อของวิทยาลัยฯ

 

สีประจำสถานศึกษา

          ชมพู               หมายถึง  ความอ่อนโยน  ความอ่อนหวาน  และมีสัมมาคารวะ

ม่วง               หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  สามัคคี

 

พระพุทธรูปประจำ        พระพุทธอภิญญาญาณ” (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย     ต้นตีนเป็ดฝรั่ง หรือ พญาสัตตบรรณ

คำว่า "พญาสัตตบรรณ" มีความหมายมงคลแยกเป็น 3 คำ คือ

คำว่า "พญา" หมายถึง ผู้มีอำนาจน่านับถือ น่ายกย่อง ผู้เป็นใหญ่

คำว่า "สัต" หรือ "สัตต" หมายถึง 7 (เจ็ด)

                                คำว่า "บรรณ" หมายถึง ใบไม้ หรือ หนังสือ 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2014. ถูกต้อง php และ CSS.
154 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร 35000