Username :
  
 
Password :
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


""

 

 

Latest News

 
ประกาศจากวิชาการ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 (14-07-2562)
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุด เบอร์โทรศัพท์ 093-543-8585 (14-11-2561)
ประกาศ วันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (26-10-2561)
ประกาศ วันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (04-04-2561)
ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนของ นักเรียน ปวช.2 - 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2561 ณ ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 (04-04-2561)
ประกาศ วันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรเพชร (การแต่งกายชุดนักเรียนของวิทยาลัยฯ) (04-04-2561)
ประกาศ การขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน(วุฒิการศึกษา) และใบประกาศนียบัตร ปวช.และ ปวส.(ปวช) วันที่ 4-5 เมษายน 61 และ ปวส.(ม.6) วันที่ 18 พฤษภาคม 61 กรณีไม่มารับตามกำหนดถือว่ามีความประสงค์จะขอรับในปีถัดไป (27-03-2561)
ประกาศ นักเรียน นักศึกษา ปวช ปวส ที่จะสำเร็จการศึกษา ให้มาติดต่อขอแก้ 0 มส ที่ห้องการเงิน ภายในวันที่ 26 - 30 มีนาคม 61 เท่านั้น (27-03-2561)
แจ้งวันรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัล เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. (แต่งชุดครุย) (06-03-2561)
แจ้งกำหนดการ งานเลี้ยง Y-TECH สัมพันธ์ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ชุดงานราตรี) (06-03-2561)
ประกาศ แจ้งวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยฯ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่ 9.00 - 12.00 น. การแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้นครับ (06-03-2561)
แจ้ง นร ปวช.3 และ ปวส.2 ในเวลา 11:00 น. ให้มาถ่ายรูปชุดนักเรียน ได้ที่ห้องประชุม it1 พร้อมเตรียมเงิน ชำระ 80 บาทด้วย (14-02-2561)
แจ้ง นร ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ดำเนินการส่งเอกสารใบคำร้องขอจบได้ที่ห้อง อ.ธนธรณ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 9:00 - 16:00 น. หลังจากนั้นจะดำเนินการค่าปรับลงทะเบียนช้า (14-02-2561)
แจ้งรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อสอบถามการสมัครเรียนได้ที่ อ.ธนธรณ 093-543-8585 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (31-01-2561)
นักเรียน นักศึกษา สามารถ Download แบบคำร้องขอจบการศึกษา และใบแจ้งชำระเงิน ได้ที่ www.ypt.ac.th (31-01-2561)
ประกาศ นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 สามารถขอแบบคำร้องขอจบการศึกษา ได้ที่ห้องทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 9 กุมภาพันธ์ นี้ และยื่นส่งเอกสาร(สมบูรณ์) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องงานประกันฯ (รองฯธนธรณ) (31-01-2561)
ประกาศวิชาการ แจ้งแก้ผลการเรียน 0 ขร มส เริ่มดำเนินการแก้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 - 15 พ.ย. 60 เท่านั้น (08-11-2560)
แจ้ง กรณีที่ไม่สามารถเข้าดู ผลการเรียนผ่านเว็บได้ ให้แจ้งปัญหาไว้ที่กระทู้ เพื่อทางผู้ดูแลจะได้ดำเนินการให้ครับ (09-10-2560)
แจ้งจากงานทะเบียน จะประกาศผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 13 ต.ค. 60 สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซด์วิทยาลัยฯ (09-10-2560)
แจ้งลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้นปี ได้ภายในวันที่ 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 60 เท่านั้น หลังจากนั้นจะเสียค่าปรับลงทะเบียนช้า (09-10-2560)
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 6 ต.ค. 60 และจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 1 พ.ย. 60 (09-10-2560)
ประกาศแจ้ง เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 045586301 โทรสาร 045586300 (11-07-2560)
ประกาศจากทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่จะยื่นคำร้องต่างๆ เช่น คำร้องทั่วไป ขอจบ ขอใบรับรองสภาพนักเรียน ขอใบรับรองผลการเรียน ขอใบแสดงผลการเรียน ฝ่ายขอให้นักเรียนติดต่อได้ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 หลังจากนี้ทางฝ่ายงานจะงดรับเอกสารใดๆ (22-06-2560)
นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานการเงิน ณ ห้อง 101 (11-06-2560)
นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการแก้ไขผลการเรียน 0 มส. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิชาการ (11-06-2560)
ประกาศ การรับวุฒิการศึกษา ทั้งรายเก่า และ จบปีการศึกษา 2559 นั้นจะสิ้นสุดการรับวุฒิ วันที่ 30 มิถุนายน นี้เท่านั้น หากต้องการรับวุฒิกรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ (11-06-2560)
ประกาศ เริ่มลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. (11-06-2560)
ประกาศ ผลการเรียน ของเทอม 2/2559 ประกาศ ณ บอร์ด อาคาร5 (11-06-2560)
ประกาศ วิธีการติดต่อขอรับวุฒินั้น ให้นักเรียนตรวจสอบการเงินก่อนทุกครั้ง ที่ อ. สร้อย ต่อจากนั้นตรวจสอบผลการเรียน ที่ อ ธนธรณ เสร็จเรียบร้อย ให้รับวุฒิกับ ดร.รัญญา เท่านั้น (23-05-2560)
ประกาศ นักเรียน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ขั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติงานในร้าน 7-11 ในวันที่25-26 พ.ค.60 ติดต่อขอรับใบอนุญาตผู้ปกครองได้ที่ อ.สมยศ (23-05-2560)
ขอแจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่ติดผลการเรียน 0 ขร. มส. วิทยาลัยฯของดลงทะเบียน จะเปิดรับแก้จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (16-05-2560)
ประกาศ ปวส.ทั้งสาย ปวช และ ม.6 รับวุฒิได้ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (16-05-2560)
ประกาศ ปวช.รับวุฒิได้ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ที่คงค้าง) (16-05-2560)
ประกาศ ลงทะเบียนเรียนทั้งระดับ ปวช. ปวส. ทั้งภาคปกติและสมทบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560 (09-05-2560)
ประกาศ วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 แต่งกายในชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (09-05-2560)
   
     

 

กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
   
     

 

ฝากประวัติของท่าน

 
 
 
     

 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2014. ถูกต้อง php และ CSS.
154 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร 35000